Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Måder at tilgå fejlrapporteringssystemets logfiler på

Tilgang til aktive fejlrapporter

Hver meddelelse som modtages eller sendes af fejlrapporteringssystemet logges og er tilgængelig på flere forskellige måder.

Den primære tilgangsmetode er at benytte websiderne. Se formularene på BTS-hovedsiden på adressen https://bugs.debian.org/.

Der findes også en postserver der kan sende fejlrapporter i ren tekstform ved forespørgsler. For at få oplysninger om hvordan du anvender loggen, sender du en e-mail kun indeholdende ordet help til request@bugs.debian.org (emnelinien i brevet ignoreres), læser instruktionerne på World Wide Web eller kigger i filen bug-log-mailserver.txt.

Tilgang til arkiverede fejlrapporter

Alle lukkede fejlrapporter arkiveres 28 dage efter den seneste meddelelse vedrørende rapporten er modtaget og arkiveret. Dette betyder at det ikke længere er muligt at tilgå den eller ændre noget om den ved hjælp af control- og service-robotterne. Men rapporterne kan stadig læses.

Du kan søge i fejlrapportarkivet ved hjælp af WWW-formularer på adressen https://bugs.debian.org/, ved blot at vælge archived bugs (arkiverede fejl).

Bemærk at arkivet ikke indeholder de ældste, lukkede fejlrapporter, men kun dem efter nummer 40000, cirka.

Adgang til rå fejldata

Hvis man har brug for de rå data, der anvendes af fejlsporingssystemet, kan man spejle dem ved hjælp af rsync fra bugs-mirror.debian.org. De relevante moduler er bts-spool-db (for den aktive fejlkø), bts-spool-archive (for fejl der har været lukket i et stykke tid og derfor er arkiveret) og bts-spool-index (for fejlindeksfilerne).

Pr. august 2020 har den aktive kø en størrelse på omkring 18 GB og den arkiverede kø har en størrelse på omkring 105 GB. Har man kun brug for et testeksemplar, så overvej at nøjes med at hente dele af køen fremfor det hele.

Stol ikke på *.status-filerne i fejlkøerne, da de er forældede og kun bevares af kompatibilitetshensyn og på et tidspunkt vil blive fjernet. Brug i stedet *.summary-filerne.


Andre sider i fejlrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.