Metoder för att komma åt felrapporter i systemloggarna

Aktiva felrapporter

Varje meddelande som tas emot eller sänds av felrapporteringssystemet loggas och är tillgängligt på flera olika sätt.

Det primära åtkomstsättet är via webbsidorna. Se formuläret på felrapporteringssystemets huvudsidahttps://bugs.debian.org/

Det finns även en e-postserver som kan sända felrapporter i klartext vid förfrågan. För att få information om hur du använder den skickar du ett e-postmeddelande endast innehållandes ordet help till request@bugs.debian.org (ärenderaden i brevet ignoreras), läser instruktionerna på webben eller tittar i filen bug-log-mailserver.txt.

Arkiverade felrapporter

Alla avslutade felrapporter arkiveras i 28 dagar efter det sista relaterade meddelandet har mottagits och arkiverats. Det betyder att det inte längre är möjligt att komma åt eller ändra någonting med control- och service-adresserna. Det är dock möjligt att läsa rapporterna.

Du kan söka i felrapportsarkivet via webbformulärethttps://bugs.debian.org/, välj arkiverade fel.

Observera att de äldsta avslutade felen inte finns med, bara de efter ungefär nummer 40000.

Komma åt rådata för felrapporterna

Om du behöver få tillgång till det rådata som används av felrapporteringssystemet kan du spegla det med rsync från bugs-mirror.debian.org. De relevanta modulerna är bts-spool-db (för de aktiva felrapporterna), bts-spool-archive (för rapporter som har stängts och därför är arkiverade) och bts-spool-index (för indexfilerna).

I juli 2023 är det aktiva systemet omkring 21 Gbyte och arkivet runt 124 Gbyte. Om du bara behöver ett prov för teständamål bör du fundera på att endast hämta delar av de aktiva felrapporterna istället för allting.

Förlita dig inte på *.status-filerna i arkiven, de används inte längre, de finns bara av kompatibilitetsskäl och kommer att tas bort någon gång i framtiden. Använd istället *.summary-filerna.


Andra sidor i felrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.