NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Adgang til feilrapportsystem-loggene

Adgang til aktive feilmeldinger

Hver melding mottatt av eller sendt fra feilrapporteringssystemet blir logget og gjort tilgjengelig på flere måter.

Hovedmåten å se på feilrapportene er å via nettsidene. Se skjemaene hos feilrapportsystemets hovedside hos https://bugs.debian.org/.

En eposttjener kan sende feilrapporter som ren tekst etter forespørsel. For å bruke den, send en epost med ordet help som eneste innhold til request@bugs.debian.org (tittelfeltet i eposten blir ignorert), eller les instruksjonene på World Wide Web eller i filen bug-log-mailserver.txt.

Adgang til lukkede feilrapporter

Hver lukket feilrapport er arkivert 28 dager etter at den siste meldingen til den er mottatt og lagret. Dette betyr at det ikke lenger er mulig å få adgang til den ved hjelp av control- og service-robotene. Imidlertid er rapportene fortsatt tilgjengelig for gjensyn.

Du kan søke gjennom feilrapport-arkivet ved hjelp av nettskjemaer hos https://bugs.debian.org. Velg "lukkede feilrapporter".

Merk at arkivet ikke inneholder de eldste lukkede feilrapportene, kun de etter ca. nr. 40.000.

Adgang til rå feildata

Om du vil få tak i den rådata som brukes av feilrapportsystemet kan du speile den med rsync fra bugs-mirror.debian.org. De relevante modulene er bts-spool-db (for den aktive feildatabasen), bts-spool-archive (for feilrapporter som har blitt stengt og dermed er arkivert), og bts-spool-index (for feilindeksfilene).

August 2021 var den aktive databasen omkring 18 GB og den arkiverte databasen omkring 105 GB. Hvis du kun trenger et eksempel for testbruk bør du overveie å kun laste ned en del av den aktive databasen framfor alt sammen.

Vi ber deg ikke tro på *.status-filene i feildatabasen, siden disse ikke lenger er i bruk, kun er med av kompatibilitetshensyn, og kommer til å bli fjernet en gang i framtiden. Bruk *.summary-filene isteden.


Andre sider i feilrapporteringssystemet


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.