Lisens for Debian sitt nettsted

Copyright © 1997-2024 Software in the Public Interest, Inc. og andre
SPI kan kontaktes på:
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

Siden 25. januar 2012 kan nytt materiale bli redistribuert og/eller modifisert under betingelsene i MIT (Expat)-lisensen eller, hvis du ønsker, under betingelsene i GNU General Public License; enten versjon 2 av lisensen eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon. (Den siste versjonen er vanligvis tilgjengelig på https://www.gnu.org/licenses/gpl.html.)

Arbeid pågår for å gjøre eldre materiale tilgjengelig med lisensene over. Inntil da følg betingelsene i Open Publication-lisensen nedenfor.

Materialet på disse sidene kan kun videreformidles i henhold til vilkårene fremsatt i Open Publication-lisensen, utkast v1.0 eller senere. Den nyeste versjonen er vanligvis tilgjengelig på http://www.opencontent.org/openpub/ eller du kan lese vår lokale kopi.

“Debian” og Debianlogoen er varemerker som tilhører Software in the Public Interest, Inc.

Denne siden er oversatt fra engelsk. Den opprinnelige lisensen er tilgjengelig her.