Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Bezpečnostné správy

Debian berie bezpečnosť veľmi vážne. Riešime všetky bezpečnostné problémy, ktoré nám boli oznámené a zaisťujeme, že sú opravené v rozumnom časovom horizonte. Mnohé upozornenia sú koordinované s ostatnými dodávateľmi slobodného softvéru a sú zverejnené v rovnaký deň ako zraniteľnosť samotná. Máme aj tím pre bezpečnostný audit, ktorý kontroluje archív a hľadá nové alebo neopravené bezpečnostné chyby.

Skúsenosti ukázali, že „security through obscurity“ (zabezpečenie netransparentnosťou) nefunguje. Verejné odhalenie umožňuje rýchlejšie a lepšie riešenia bezpečnostných problémov. V tomto duchu táto stránka ukazuje stav Debianu s ohľadom na na rôzne známe bezpečnostné problémy, ktoré by mohli myť vplyv na Debian.

Debian tiež spolupracuje v oblasti bezpečnostnej štandardizácie: Bezpečnostné upozornenia Debianukompatibilné s CVE (pozrite si krížové odkazy) a Debian má zastúpenie v Rade projektu Open Vulnerability Assessment Language.

Udržujte svoj systém Debian bezpečný

Aby ste dostávali najnovšie bezpečnostné upozornenia Debianu, prihláste sa do emailovej konferencie debian-security-announce.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie balíkov jednoducho získate prostredníctvom apt. Stačí na to riadok

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free

v súbore /etc/apt/sources.list. Potom spustite apt-get update && apt-get upgrade, čím stiahnete a nainštalujete dostupné aktualizácie. Bezpečnostný archív je podpísaný bežnými podpisovými kľúčmi archívu Debian.

Ďalšie informácie o otázkach bezpečnosti v Debiane nájdete v Často kladených otázkach Bezpečnostného tímu a v manuáli nazvanom Zabezpečenie Debianu.

Najnovšie upozornenia

Tieto webové stránky obsahujú skrátený archív bezpečnostných upozornení, ktoré boli poslané do konferencie debian-security-announce.

[01. dec 2023] DSA-5571-1 rabbitmq-server security update
[01. dec 2023] DSA-5570-1 nghttp2 security update
[30. nov 2023] DSA-5569-1 chromium security update
[27. nov 2023] DSA-5568-1 fastdds security update
[27. nov 2023] DSA-5567-1 tiff security update
[26. nov 2023] DSA-5566-1 thunderbird security update
[25. nov 2023] DSA-5565-1 gst-plugins-bad1.0 security update
[24. nov 2023] DSA-5564-1 gimp security update
[23. nov 2023] DSA-5563-1 intel-microcode security update
[22. nov 2023] DSA-5562-1 tor security update
[22. nov 2023] DSA-5561-1 firefox-esr security update
[20. nov 2023] DSA-5560-1 strongswan security update
[19. nov 2023] DSA-5559-1 wireshark security update
[18. nov 2023] DSA-5558-1 netty security update
[17. nov 2023] DSA-5557-1 webkit2gtk security update
[15. nov 2023] DSA-5556-1 chromium security update
[15. nov 2023] DSA-5555-1 openvpn security update
[13. nov 2023] DSA-5554-1 postgresql-13 security update
[13. nov 2023] DSA-5553-1 postgresql-15 security update
[12. nov 2023] DSA-5552-1 ffmpeg security update
[09. nov 2023] DSA-5551-1 chromium security update
[08. nov 2023] DSA-5550-1 cacti security update
[05. nov 2023] DSA-5549-1 trafficserver security update
[05. nov 2023] DSA-5548-1 openjdk-17 security update
[04. nov 2023] DSA-5547-1 pmix security update
[02. nov 2023] DSA-5546-1 chromium security update
[02. nov 2023] DSA-5545-1 vlc security update

Najnovšie bezpečnostné upozornenia sú dostupné aj vo formáte RDF. Ponúkame aj iný súbor, ktorý zahŕňa prvý odsek príslušného upozornenia, takže môžete priamo v ňom vidieť čoho sa upozornenie týka.

Dostupné sú aj staršie bezpečnostné upozornenia: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 a nedatované bezpečnostné upozornenia, zahrnuté kvôli neskorším.

Distribúcie Debianu nepodliehajú všetkým bezpečnostným zraniteľnostiam. Sledovanie bezpečnosti Debianu sústreďuje všetky informácie o stave zraniteľnosti balíkov Debianu, v ktorých môžete vyhľadávať podľa mena CVE alebo balíka.

Kontaktné informácie

Prosím, prečítajte si Často kladené otázky Bezpečnostného tímu ešte pred tým, ako nás budete kontaktovať, pretože vaša otázka už môže byť zodpovedaná!

Kontaktné informácie sú aj v Často kladených otázkach.