NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Sikkerhetsinformasjon

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull som potensielt kan påvirke Debian.

Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre leverandører av fri programvare og som et resultat, blir disse publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering:

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever at du legger til følgende linje i din /etc/apt/sources.list-fil:

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free

Etter at endringene er lagret, kjør følgende to kommandoer for å laste ned og installere de ventende oppdateringene.

apt-get update && apt-get upgrade

Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkerhetssaker i Debian, se vår FAQ og dokumentasjon:

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[01. des 2023] DSA-5571-1 rabbitmq-server security update
[01. des 2023] DSA-5570-1 nghttp2 security update
[30. nov 2023] DSA-5569-1 chromium security update
[27. nov 2023] DSA-5568-1 fastdds security update
[27. nov 2023] DSA-5567-1 tiff security update
[26. nov 2023] DSA-5566-1 thunderbird security update
[25. nov 2023] DSA-5565-1 gst-plugins-bad1.0 security update
[24. nov 2023] DSA-5564-1 gimp security update
[23. nov 2023] DSA-5563-1 intel-microcode security update
[22. nov 2023] DSA-5562-1 tor security update
[22. nov 2023] DSA-5561-1 firefox-esr security update
[20. nov 2023] DSA-5560-1 strongswan security update
[19. nov 2023] DSA-5559-1 wireshark security update
[18. nov 2023] DSA-5558-1 netty security update
[17. nov 2023] DSA-5557-1 webkit2gtk security update
[15. nov 2023] DSA-5556-1 chromium security update
[15. nov 2023] DSA-5555-1 openvpn security update
[13. nov 2023] DSA-5554-1 postgresql-13 security update
[13. nov 2023] DSA-5553-1 postgresql-15 security update
[12. nov 2023] DSA-5552-1 ffmpeg security update
[09. nov 2023] DSA-5551-1 chromium security update
[08. nov 2023] DSA-5550-1 cacti security update
[05. nov 2023] DSA-5549-1 trafficserver security update
[05. nov 2023] DSA-5548-1 openjdk-17 security update
[04. nov 2023] DSA-5547-1 pmix security update
[02. nov 2023] DSA-5546-1 chromium security update
[02. nov 2023] DSA-5545-1 vlc security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan gjennomsøkes etter CVE-navn eller pakke.