Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-4261-1 vim-syntastic -- säkerhetsuppdatering

Rapporterat den:
2018-08-03
Berörda paket:
vim-syntastic
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2018-11319.
Ytterligare information:

Enrico Zini upptäckte en sårbarhet i Syntastic, en tilläggsmodul för redigeraren Vim som kör en fil genom externa kontrollerare och visar eventuella resulterande fel. Konfigurationsfiler kollades i aktuell arbetskatalog vilket kunde resultera i godtycklig skalexekvering om en felaktigt formatterad källkodsfil öppnas.

För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i version 3.7.0-1+deb9u2.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era vim-syntastic-paket.

För detaljerad säkerhetsstatus om vim-syntastic vänligen se dess säkerhetsspårare på https://security-tracker.debian.org/tracker/vim-syntastic