Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Εισαγωγή στο Debian

Το Debian είναι μια Κοινότητα

Χιλιάδες εθελοντές σε ολόκληρο τον κόσμο δουλεύουν από κοινού βάζοντας ως προτεραιότητα το Ελεύθερο και το Ανοιχτό Λογισμικό. Γνωρίστε το Σχέδιο Debian.

Το Debian είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα

Το Debian είαι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, που αναπτύσσεται και συντηρείται από το Σχέδιο Debian. Μια ελεύθερη διανομή Linux με χιλιάδες εφαρμογές για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών μας.