Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Najnovšie aktuality

[17. dec 2022] Updated Debian 11: 11.6 released
[10. sep 2022] Updated Debian 11: 11.5 released
[10. sep 2022] Updated Debian 10: 10.13 released
[07. aug 2022] Ownership of debian.community domain
[24. júl 2022] DebConf22 closes in Prizren and DebConf23 dates announced
[09. júl 2022] Updated Debian 11: 11.4 released
[26. mar 2022] Updated Debian 10: 10.12 released
[26. mar 2022] Updated Debian 11: 11.3 released


Najnovšie aktuality Debianu môžete získať prihlásením sa alebo prezeraním archívov našich emailových konferencií debian-announce a debian-news.

Tlačový tím projektu Debian môžete najjednoduchšie kontaktovať emailom na adresu press@debian.org. Žiadosti o rozhovory budú presmerované na príslušnú osobu Projektu Debian. Prosím, zoberte na vedomie, že vzhľadom k jazykovým bariéram a časovým pásmam je použitie emailu preferovanou formou komunikácie pred telefonovaním.

Tých, ktorí hľadajú informácie o aktuálnych udalostiach a postupe vývoja v komunite Debianu budú asi viac zaujímať Aktuality Projektu Debian.

Aktuality z predošlých rokov môžete nájsť na nasledujúcich stránkach: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 a 1997.


Sledujeme aj správy o Debiane v tlači.