DebConf22 avslutas i Prizren och datumen för DebConf23 tillkännages

24 juli 2022

Idag, söndagen 24 juli 2022, avslutades den årliga Debian utvecklar- och bidragslämnarkonferensen. Värd för 260 deltagare från 38 olika länder över 91 kombinerade evenemangsamtal, diskussionssessioner, Birds of a Feather-möten (BoF) och andra aktiviteter var DebConf22 mycket framgångsrikt.

Konferensen föregicks av det årliga DebCamp mellan 10 juli och 16 juli som fokuserade på individuellt arbete och gruppsprintar för personligt samarbete mot utveckling av Debian. För att specificera har det detta år hållits sprintar för att avancera utvecklingen av Mobian/Debian på mobiler, reproducerbara byggen och Python i Debian, och en BootCamp för nybörjare, för att introduceras för Debian och få lite praktisk erfarenhet i användning och bidragslämnande till gemenskapen.

Den faktiska Debianutvecklarkonferensen började söndagen 17 juli 2022. Tillsammans med aktiviteter så som det traditionella 'Bitar från DPL'-föreläsningen, den kontinuerliga nyckelsigneringsfesten, lightning talks och tillkännagivandet av nästa års DebConf (DebConf23 i Kochi, Indien, var det flera sesioner relaterade till programmeringsspråkgrupper så som Python, Perl och Ruby, så väl som nyhetsuppdateringar för flera projekt och interna Debianteam, diskussionssessioner (BoFs) från många tekniska grupper (Långtidsstödsgruppen, Androidverktyg, Debianderivat, Gruppen för Debianinstalleraren och avbildningsfiler, Debian Science...) och lokala gemenskaper (Debian Brasil, Debian India, de lokala debiangrupperna), tillsammans med många andra evenemang av intresse för Debian och fri mjukvara.

Schemat uppdaterades varje dag med planerade och ad-hoc-aktiviteter som introducerades av deltagare under tiden för hela konferensen. Flera aktiviteter som inte kunde organiseras under föregående år på grund av COVID-pandemin återkom till konferensens schema: en jobbmässa, öppen mick och poesiafton, den traditionella ost och vinfesten, gruppfoton och dagsturen.

För de som inte hade möjlighet att delta liveströmmades föreläsningarna och sessionerna och spelades in och görs tillgängliga på sidan för Debian mötesarkiv. Nästan alla sessioner tillät fjärrdeltagande via IRC-meddelanden eller onlinesamarbetsdokument.

Webbplatsen för DebConf22 kommer att hållas aktiv för arkiveringsändamål och kommer att forsätta erbjuda länkar till presentationer och videos av föreläsningar och evenemang.

Nästa år kommer DebConf23 att hållas i Kochi, Indien, från 10 september till 16 september, 2023. Enligt traditionen kommer de lokala arrangörerna före DebConf att starta konferensaktiviteterna med DebCamp (3 september till 9 september, 2023), med speciellt fokus på individuellt och grupparbete för att förbättra distributionen.

DebConf arbetar för en säker och välkomnande miljö för alla deltagare. Se webbsidan om förhållningsregler på webbplatsen för DebConf22 för ytterligare detaljer om detta.

Debian tackar för åtagandet från flera sponsorer för deras stöd för DebConf22, speciellt våra Platinasponsorer: Lenovo, Infomaniak, ITP Prizren och Google

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullspäckat schema med tekniska, sociala och policytal, tillhandahåller DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba tillsammans. Det är ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skiljda platser som Scotland, Argentina, och Bosnien och Herzegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på http://debconf.org.

Om Lenovo

Som en global teknologiledare som tillverkar en bredd av anslutna produkter, inklusive mobiltelefoner, plattor, PCs och arbetsstationer så väl som AR/VR-enheter, smarta hem-/kontors-, och datacenterlösningar, förstår Lenovo hur kritiskt det är med öppna system och plattformar för en ansluten värld.

Om Infomaniak

Infomaniak är Schweiz största webbhotell, som även erbjuder backup- och lagringstjänster, lösningar för organisatörer av evenemang, live-strömning och video on demand-tjänster. Företaget äger sin datahallar och alla element som är kritiska för driften av tjänsterna och produkterna som tillhandahålls (både mjukvara och hårdvara).

Om ITP Prizren

Innovation and Training Park Prizren har för avsikt att vara ett föränderligt och stärkande element inom Information och Kommunikationsteknologi, agro-food och kreativa industrier, genom skapande och förvaltning av en gynnsam miljö och effektiva tjänster för små och medelstora företag, utnyttja olika typer av innovationer som kan bidra till Kosovo för att förbättra utvecklingsnivån inom industri och forskning, vilket ger fördelar till ekonomin och landet i stort.

Om Google

Google är ett av världens störta teknologiföretag, som tillhandahåller en bredd av Internetrelaterade tjänster och produkter så som onlineannonseringsteknik, sökning, cloud computing, mjukvara och hårdvara.

Google har stöttat Debian genom att sponsra DebConf i mer än tio år och är även Debianpartner som sponsrar delar av Salsa's infrastruktur för kontinuerliga integrering inom Googles molnplattform.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök DebConf22s webbsida på https://debconf22.debconf.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.