Debian sitt feilrapportsystems pseudo-pakker

Denne siden oppgir alle pseudo-pakker tilgjengelig til bruk i Package-linjen i feilrapporter.

Se instruksjoner for feilrapportering for detaljer om hvordan å spesifisere en Package-linje.


base — Generelle feilrapporter relatert til basesystemet

bugs.debian.org — Feilrapportsystemet, @bugs.debian.org

buildd.debian.org — Problems and requests related to the Debian Buildds

buildd.emdebian.org — Problems related to building packages for Emdebian

cdimage.debian.org — CD-speilbilde probler

cdrom — Installasjonsystem

cloud.debian.org — Issues involving Debian images for public/private clouds

contributors.debian.org — Issues with the Debian Contributors Website and coordination of maintenance

debian-i18n — Forspørsler angående internasjonalisering (i18n) av distribusjonen

debian-live — General problems with Debian Live systems

debian-maintainers — Problemer og forespørsler relatert til Debian-utviklere

d-i.debian.org — Issues regarding the d-i.debian.org service and general Debian Installer tasks

ftp.debian.org — Problemer med FTP-siden

general — Generelle problemer (f.eks. "mange man-sider har rettigheter 755")

installation-reports — Rapporter om installasjonsproblemer med stabil og testing

jenkins.debian.org — Issues with the jenkins.debian.org service

lists.debian.org — E-postlistene, debian-*@lists.debian.org

manpages.debian.org — Issues with the Debian Manpages Website and coordination of maintenance

mirrors — Problemer med de offisielle speilbildene

nm.debian.org — Prosessen med ny utvikler og nm.debian.org-nettsidene

pet.debian.net — The Debian Package Entropy Tracker

piuparts.debian.org — Issues with the piuparts.debian.org service

press — Presserelaterte emner

project — Problemer relatert til prosjektadministrasjon

qa.debian.org — Kvalitetssikkerhetsgruppen

release.debian.org — Forespørsler angående Debian utgivelser og utgivelsesteam verktøy

release-notes — Problemer med utgivelsesnotater

rtc.debian.org — Issues in the operation of the Debian RTC services which are not package-specific bugs

security.debian.org — Debian sikkerhetsteam

security-tracker — Debian system for feilrapportering relatert til sikkerhetr

snapshot.debian.org — Problemer med snapshot.debian.org-tjenesten.

sponsorship-requests — Requests for package review and sponsorship

sso.debian.org — Problems and requests related to the Debian Single Sign On system

summit.debconf.org — Problems and requests related to the DebConf Summit instance

tech-ctte — Debian Tekniske Komité (se konstitusjonen)

tracker.debian.org — Issues with the Debian Package Tracker and coordination of its maintenance

upgrade-reports — Rapporter om oppgraderingsproblemer med stabil og testing

wiki.debian.org — Problemer med Debian wiki

wnppArbeid-trengs og liste over potensielle pakker

www.debian.org — Problemer med WWW-siden


Andre sider i feilrapporteringssystemet


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.