Псевдо-пакети в системата за следене на грешки на Дебиан

Тази страница описва достъпните псевдо-пакети, които могат да бъдат използвани в реда Package: при докладване на грешки.

За повече информация относно попълването на реда Package: прочетете инструкциите за докладване на грешки.


base — Общи грешки в основната система

bugs.debian.org — Системата за следене на грешки, @bugs.debian.org

buildd.debian.org — Проблеми и заявки, свързани с мрежата за автоматична компилация на Debian

buildd.emdebian.org — Проблеми с компилирането на пакети за Emdebian

cdimage.debian.org — Проблеми с образите на оптични носители с Debian

cdrom — Инсталатор на Debian

cloud.debian.org — Issues involving Debian images for public/private clouds

contributors.debian.org — Issues with the Debian Contributors Website and coordination of maintenance

debian-i18n — Заявки, свързани с превода и локализацията на дистрибуцията

debian-live — General problems with Debian Live systems

debian-maintainers — Проблеми и заявки, свързани с отговорниците в Debian

d-i.debian.org — Issues regarding the d-i.debian.org service and general Debian Installer tasks

ftp.debian.org — Проблеми с FTP сървъра и архива

general — Общи проблеми (напр. „много ръководства използват флагове за достъп 755“)

installation-reports — Доклади за проблеми при инсталирането на стабилната и тестовата дистрибуция

jenkins.debian.org — Issues with the jenkins.debian.org service

lists.debian.org — Пощенските списъци, debian-*@lists.debian.org

manpages.debian.org — Issues with the Debian Manpages Website and coordination of maintenance

mirrors — Проблеми с официалните огледални сървъри

nm.debian.org — Процеса за приемане на нови членова и страниците на nm.debian.org

pet.debian.net — The Debian Package Entropy Tracker

piuparts.debian.org — Issues with the piuparts.debian.org service

press — Съобщения до пресата

project — Проблеми с управлението на проекта

qa.debian.org — Групата за контрол на качеството

release.debian.org — Заявки, свързани с изданията на Debian и инструментите на екипа, отговарящ за изданията

release-notes — Проблеми в бележките по изданието

rtc.debian.org — Issues in the operation of the Debian RTC services which are not package-specific bugs

security.debian.org — Екипа по сигурността на Debian

security-tracker — Сисстемата за следене на уязвимостите

snapshot.debian.org — Проблеми с услугата snapshot.debian.org

sponsorship-requests — Requests for package review and sponsorship

sso.debian.org — Problems and requests related to the Debian Single Sign On system

summit.debconf.org — Problems and requests related to the DebConf Summit instance

tech-ctte — Техническата комисия на Debian (вж. Конституцията)

tracker.debian.org — Issues with the Debian Package Tracker and coordination of its maintenance

upgrade-reports — Доклади за проблеми при обновяване на стабилната или тестовата дистрибуция

wiki.debian.org — Проблеми в Debian wiki

wnppСписък с пакети, които имат нужда от помощ и прредстоящи пакети

www.debian.org — Проблеми с уеб-сайта


Други страници за системата за следене на грешки:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.