Avís! Aquesta traducció és massa antiga, vegeu l'original.

Debian: sistema de seguiment d'errors

Debian té un sistema de seguiment d'errors (BTS) el qual desa detalls dels errors (bugs) reportats pels usuaris i desenvolupadors. A cada error se li dona un número i es desa en un fitxer fins que es marca com a arreglat.

Com informar d'un error en Debian

Una pàgina separada conté informació i consells de com informar d'un error si trobeu problemes a la distribució Debian.

Documentació del sistema de seguiment d'errors

Consultar els informes d'error en la WWW

Cercar un error pel número:

Seleccionar els informes d'errors en la WWW

Seleccionar informes d'error


Es poden afegir més seleccions després de la primera cerca. Si una selecció posterior és en el mateix camp de cerca, els resultats es combinen amb una o lògica. Si és en un camp diferent, els resultats es combinen amb una i lògica.

Les gravetats vàlides són critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed.

Les etiquetes vàlides són patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Inclou informes d'error

Exclou informes d'error

Categoritza emprant

Ordenat per

Opcions miscel·lànies

 Repeteix fusionats
 Invertir informes d'error
 Invertir pendents
 Invertir gravetat
 No hi ha cap informe d'error que afecti algun paquet

Enviar

Les anteriors consultes també poden fer-se visitant les següents URL, respectivament:

Cercant informes d'error

Podeu cercar informes d'error fent servir el nostre motor de cerca basat en HyperEstraier.

Una altra manera de cercar informes d'error és fent servir els grups de Google. El període de cerca es pot limitar usant l'opció de cerca avançada.

Els llocs alternatius que permeten cercar per informes d'error són el Mail Archive.

Informació addicional

La llista actual d' errors crítics de llançament.

La llista actual de pseudopaquets reconeguts pel sistema de seguiment d'errors de Debian.

Estan disponibles els següents índexs dels informes d'error:

Nota: algun dels anteriors índexs d'informes d'error no estan disponibles degut a problemes interns amb el programa que els genera. Ens excusem pels inconvenients.


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.